Протокол семинара такси от 25.09.2019 г

Протокол семинара такси от 25.09.2019г