Протокол семинара от 21.06.2019

Протокол семинара от 21.06.2019 г.