Протокол семинара от 20.06.2019

Протокол семинара от 20.06.2019 г.